BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1944
Kakve su to štete sa elementom inostranosti ?

Saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala vozila inostranih registarskih oznaka u Bosni i Hercegovini

Saobraćajne nezgode koje su se dogodile u inostranstvu

Ostale štete koje su se dogodile u inostranstvu (troškovi liječenja, materijalne i nematerijalne štete iz drugih osnova) ili štete koje su se dogodile u Bosni i Hercegovini za koje postoji osiguravajuće pokriće u inostranstvu

U našoj zemlji je potrebno da se naši građani informišu o svojim pravima kao i najefikasnijim načinom za realizaciju tih prava.


Za kraj smo Vam pripremili jedan primer:

Na auto-putu u Nemačkoj pretrpeli ste štetu jer Vam je izleteo pas u koga ste udarili. U konkretnom slučaju preduzeće za održavanje datog auto-puta je odgovorno po pravilima o objektivnoj odgovornosti, i nesumnjivo osigurano od odgovornosti iz dijelatnosti.

U slučaju da ste pretrpeli štetu od strane vozila inostrane registatske oznake na teritoriji Bosni i Hercegovine Vaša prava na naknadu štete su u skladu sa pravnim propisima naše zemlje. Zeleni karton i registarske oznake vozila inostrane registarske oznake su dokaz o postojaju valjanog osiguranja (Sistem zelene karte osiguranja). Zahtev za naknadu štete se podnosi jednom od naših osiguravajućih društava sa kojim osiguranje štetnika ima zaključen korespodentni ugovor ili Udruženju osiguravača Bosni i Hercegovine – Birou zelene karte.

Ukoliko ste pretrpeli štetu za koju je odgovoran vozač vozila registarskih oznaka strane zemlje u kojoj ste boravili (npr. Grčka), zahtev za naknadu štete morate podneti osiguravaču vozila štetnika – dakle u inostranstvu. Opšti princip za naknadu štete je primena prava zemlje u kojoj se šteta dogodila.

U savremenom svetu, pogotovo u Evropskim zemljama široko su razvijene različite vrste dobrovoljnih osiguranja poput putnog zdravstvenog osiguranja, pomoći na putu, kasko osiguranja, kao i različiti vidovi osiguranja od opšte odgovornosti, profesionalne odgvornosti za pričinjenu štetu i dr.

http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]