BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#409
JAMSTVO

USLOVI ZA ODREĐIVANJE JAMSTVA *

- Jamstvo je mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog odn. optuženog u krivičnom postupku koja se primjenjuje
a) u slučaju da se, zbog bojazni da će pobjeći, prema osumnjičenom odn. optuženom treba odrediti ili je već određen pritvor, kao i
b) u slučaju ako uredno pozvani osumnjičeni odn. optuženi očigledno izbjegava da dođe na glavni pretres.
- Za razliku od pritvora koji se, zavisno od razloga, može odredit ne samo zbog opasnosti od bjekstva, jamstvo isključivo služi sprečavanju bjekstva osumnjičenog odn. optuženog. To znači da je jamstvo zamjena za pritvor i to samo ako je bjekstvo optuženog jedini razlog za određivanje pritvora.
- Sud ne može predložiti primjenu jamstva niti ga odrediti po službenoj dužnosti. Incijativa uvijek potiče od optuženog, njegovog branioca ili trećih lica.
- Ako jamstvo nudi treće lice, neophodan je pristanak optuženog.
- Bez obzira da li jamstvo daje optuženi ili treće lice, pored datog jamstva nužno je i da sam optuženi obeća da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti boravište.
- Kada optuženi ili treće lice ponudi primjenu jamstva, sud ako nađe da su ispunjeni uslovi za primjenu jamstva, određuje iznos jamstva za koje smatra da predstavlja dovoljnu garanciju da optuženi neće pobjeći i o tome obavještava davaoca jamstva. Ako davalac jamstva prihvati taj iznos, sud donosi rješenje o prihvatanju jamstva, a kada ono bude obezbijeđeno – optuženog pušta na slobodu. S druge strane, ako davalac jamstva ne prihvati iznos jamstva koji odredi sud, onda se donosi rješenje kojim se odbija ponuđeno jamstvo. Jamstvo dakle mora biti položeno, odn. obezbijeđeno prije nego što se optuženi pusti na slobodu. Tek kada rješenje o prihvatanju jamstva postane pravnosnažno, optuženi se pušta iz zatvora.
- Sadržinski posmatrano, jamstvo se sastoji u moralnoj obavezi i materijalnoj garanciji optuženog ili drugog lica. Moralna obaveza se sastoji u davanju izjave od strane optuženog ili drugog lica da optuženi neće pobjeći do kraja krivičnog postupka, s tim što ovu izjavu prati i obećanje optuženog da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. Posmatrano sa aspekta svoje materijalne garancije, jamstvo može biti lično i stvarno. Stvarno jamstvo se sastoji u polaganju gotovog novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati, a kada su u pitanju nekretnine, jamstvo se realizuje stavljanjem hipoteke za iznos jamstva na nepokretna dobra lica koje daje jamstvo. Lično jamstvo se sastoji u ličnoj obavezi jednog ili više građana da će u slučaju bjekstva optuženog platiti utvrđeni iznos jamstva.
- Visina materijalne garancije uvijek glasi na novčani iznos, bez obzira što se mogu polagati i druge pokretne stvari, odn. stavljati hipoteke na nekretnine. Visinu novčanog iznosa jamstva zakonodavac nije ni odredio ni u pogledu najvišeg, niti najnižeg iznosa. Visina novčanog iznosa jamstva određuje s obzirom na težinu krivičnog djela, lične prilike optuženog i imovinsko stanje lica koje daje jamstvo. I pored datih kriterijuma iznos jamstva predstavlja faktičko pitanje i određuje se za svaki konkretan slučaj.
- Osoba koja daje jamstvo mora dostaviti dokaze o svom imovnom stanju, porijeklu imovine, vlasništvu i posjedu nad imovinom koja se daje kao jamstvo.
- Ako optuženi pobjegne, odrediće se pritvor, a rješenjem će se odrediti da je vrijednost data kao jamstvo prihod budžeta Federacije – propast jamstva. Ako optuženi prema kome je određena ova mjera u toku krivičnog postupka pobjegne, vrijednost data kao jamstvo rješenjem se oduzima i unosi kao prihod u budžet Federacije. Rješenje o propasti jamstva donosi se ne čekajući na konačan ishod postupka. Propalo jamstvo će se vratiti ako se krivični postupak završi obustavom postupka ili oslobađajućom presudom.

https://www.advokat.attorney/
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]