BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#386
IZVRŠENJE NAREDBE ZA PRETRESANJE OSOBA

Prilikom izvršenja naredbe za pretresanje osoba, ovlaštena službena osoba mora dati obavještenje o svojoj funkciji i predati naredbu za pretresanje osobi na kojoj će se pretresanje izvršiti. Ovlaštena službena osoba može upotrijebiti silu u skladu sa zakonom.

https://www.advokat.attorney

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]