BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1751
Istraga i mirenje:

Istraga je način rješavanja sporova gdje tijelo sastavljeno od stručnjaka, imenovano od strana u sporu ili po njihovom pristanku, na nepristran način utvrđuje činjenično stanje koje čini predmet spora. Izvještaj komisije o činjenicama ne obvezuje strane, ali je namijenjeno da im pomogne u pronalaženju rješenja u daljim pregovorima. Međutim, ovaj postupak se rijetko primjenjuju iz razloga njegove objektivnosti, koja ograničava daljnju mogućnost cjenkanja i nagodbe. Stoga mu države pretpostavljaju izravne pregovore, ili ukoliko se odluče na objektivan postupak, pribjegavaju arbitraži ili sudskom rješavanju

Mirenje (koncilijacija) – Razlikuje se od istrage u tome što komisija stručnjaka imenovanih od strana u sporu nastoji u toku postupka izmiriti njihova suprotna stajališta i postići uzajamno prihvatljivo rješenje spora. Ukoliko se u tome ne uspije do kraja postupka, komisija potom sastavlja izvještaj u kojem stranama predlaže cjelovito rješenje povjerenog spora i ostavlja im rok da ga obje prihvate ili odbace.


Istraga i mirenje imaju nekih zajedničkih karakteristika, ali i bitnih razlika u odnosu na međunarodnu arbitražu. Sličnosti se sastoje u tome što u sva tri slučaja strane u sporu sastavljaju tijelo stručnjaka od njihovog povjerenja. Strane određuju predmet spora koji obvezuje komisiju. Postupak je u sva tri slučaja kontradiktoran i u biti je sličan. Strane su u postupku zastupljene svaka s po jednim agentom, te s advokatima. Međutim, razlike u odnosu na arbitražu mnogo su značajnije. Prije svega, cilj istrage nije postizanje cjelovitog rješenja, nego nepristranog utvrđivanja činjenica. Najbitnija razlika ogleda se u tome da se arbitražni postupak okončava obvezujućom presudom, dok mirenje ima za cilj izmiriti gledišta strana i navesiti ih na obostrano prihvatljivo rješenje spora. Ako u tome ne uspije, po okončanju postupka im predlaže cjelovito rješenje.

www.webdesignstudio.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]