BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3806
Iseljenje osobe sa duševnim smetnjama iz kuće zbog pokrenutog postupka naplate hipotekarnog kredita.

F.J.M. v. the United Kingdom,
br. 76202/16
(dec.)

6.11.2018. godine Odjel I


Primjena člana 8: pravo na dom.
Aplikantica pati od problema sa mentalnim zdravljem. Njeni roditelji su kupili kuću uz pomoć hipotekarnog kredita, u kojoj je aplikantica živjela kao zakupoprimac. Roditelji su zatim propustili plaćanje rate kredita. Hipotekarni povjerilac je tražio od suda donošenje rješenja o posjedu, te iseljenje stanara iz kuće. Aplikantica se bezuspješno opirala donošenju odluke. Na kraju se žalila ESLJP na osnovu člana 8. da domaći sudovi nisu proveli procjenu proporcionalnosti.
- Razlika između javnih i privatnih stanodavaca: načelo da osoba koja je u opasnosti da izgubi svoj dom mora biti u mogućnosti da joj nezavisni sud ispita proporcionalnost izrečene mjere, se ne primjenjuje automatski u slučajevima kada je rješenje o posjedu traženo od strane privatnog pravnog ili fizičkog lica.
Radi se o potvrdi i pojašnjenju predmeta Vr zić v. Cr oatia , br. 43777/13, 12. jula 2016. godine. Neprihvatljiva aplikacija.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]