BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#503
GRANICE ISPITIVANJA PRESUDE

Drugostepeni sud ispituje presudu u onom dijelu u kojem se ona pobija žalbom, a po službenoj dužnosti da li je na štetu optuženog povrijeđen Krivični zakon
Sud uvijek mora voditi računa o osnovama i razlozima žalbe jer mu to ukazuje koji dio presude je ovlašten da preispituje u smislu podnesene žalbe.
Nema preispitivanja presude po službenoj dužnosti ni u kojem pravcu.
Ukoliko sud uvaži žalbu iz osnova bitne povrede odredaba krivičnog postupka i ukine presudu, sud se u ovom slučaju ne upušta u preispitivanje ostalih žalbenih osnova (pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje....)
Ako nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka sud se može upustiti u ispitivanje činjeničnog stanja pa ako utvrdi da je žalba osnovana ukida presudu, ali se ni tada kao ni u prethodnom slučaju ne upušta u ocjenu nižih žalbenih osnova (povreda krivičnog zakona i odluku o kazni).
Ukoliko je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno tek se tada sud upušta u ocjenu nižih žalbenih osnova i to povrede krivičnog zakona u odnosu na koje ukoliko us opravdane ne može doći do ukidanja presude jer se ista preinačuje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

Pravni osnov za isplatu dodatka na platu za obav[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja