BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#109
FAKULTATIVNA OBAVEZA I FAKULTATIVO POTRAŽIVANJE

- Kod fakultativne obaveze ne postoji obaveza sa dva ili više predmeta već obaveza sa samo jednim predmetom, uz ovlaštenje dužnika da se može osloboditi obaveze davanjem nekog drugog predmeta, koji je određen pravnim poslom ili zakonom.
- Fakultativne obaveze mogu biti zasnovane:
1) ugovorom,
2) zakonom – npr. ZOO predviđa odustanicu povodom koje dužnik ima dvije mogućnosti:
a) može ispuniti ugovornu obavezu, ili
b) može odustati od ugovora davanjem odustanice,
3) testamentom – ako ostavilac obaveže nasljednika na davanje legata predajom određeneog predmeta, ali da se te obaveze može osloboditi ako isplati određeni iznos.

- Moguće je da ovo pravo fukultativnog potraživanja pripada povjeriocu tako da on umjesto dugovanog predmeta od dužnika zahtijeva neki drugi određeni predmet.
- Takvo ovlaštenje povjerioca može biti predviđeno:
1) ugovorom ili
2) zakonom – npr. ZOO predviđa da kada se obaveza sastoji u davanju stvari određenih po rodu, a dužnik dođe u zakašnjenje, povjerilac može po svom izboru:
a) nabaviti stvar istog roda i zahtjevati naknadu cijene i naknadu štete, ili
b) umjesto toga zahtjevativrijednost dugovanih stvari i naknadu štete.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]