BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#481
DOKAZI NA KOJIMA SE ZASNIVA PRESUDA

(1) Sud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu.
(2) Sud je dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi s ostalim dokazima i na osnovu takve ocjene izvesti zaključak je li neka činjenica dokazana.

Sud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu. Prema tome, dokazi koji nisu neposredno izvođeni tokom pretresa i podvrgnuti ocjeni suda ne mogu se koristiti prilikom donošenja presude.
Sud može odstupiti od neposrednog izvođenja dokaza na glavnom pretresu samo onda ako je to predviđeno u zakonu kao npr:
1. postoji mogućnost saslušanja svjedoka ili vještaka van suda ako oni nisu u mogućnosti da dođu, a njihovo svjedočenje je važno za konkretni krivični predmet,
2. izuzeci od neposrednog sprovođenja dokaza na glavnom pretresu u smislu da se zapisnici o iskazima svjedoka, vještaka ili osumnjičenog iz istrage čitaju na glavnom pretresu,
3. odredbe o radnjama dokazivanja kao što su uviđaj, pretresanje stana, prostorija ili osoba, privremeno oduzimanje predmeta, imovine ili dokumentacije,
4. izuzetnu upotrebu kao dokaza ovjerenih kopija umjesto originala pismena, zapisa ili fotografije.


http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]