BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3288
Clan 54 KZ BiH

Član 54. KZ BiH u vezi sa članom 4. ZKP BiH

Nije povrijeđen princip ne bis in dem iz člana 4. ZKP BiH kada novootkrivene radnje izvršenja istog djela nisu ušle u konstrukciju produženog krivičnog djela.

Iz obrazloženja:

Iz obrazloženja pobijane presude proizilazi da novootkrivene radnje izvršenja istog djela koje je optuženi učinio predstavljaju samostalnu i autonomnu kriminalnu količinu koja nije obuhvaćna konstrukcijom produženog krivičnog djela za koje je učinilac već osuđen, a koja bi bitno uticala na visinu, odnosno mjeru kazne da je sud za te radnje znao, odnosno da je i njih vrednovao pri izricanju kazne optuženom. Naime, ako se ima u vidu da su navedene radnje činjene na različitim adminstrativnim područjima, pa dakle i u različito vrijeme i prema različitim licima sa različitim planovima i stoga i odvojenim subjektivnim elementima, ovo vijeće nalazi da je neosnovana tvrdnja da se radi o djelima koja predstavljaju jedinstvenu cjelinu u smislu stava 2. člana 54. KZ BiH i čije tretiranje kao jednog djela može na zadovoljavajući način da pokrije ukupni ili makar pretežni kriminalni sadržaj cijelog kriminalnog događaja, a što je ratio legis institucije iz člana 54. KZ BiH i njeno kriminalno političko opravdanje. Zbog toga bi prihvatanje konstrukcije produženog krivičnog djela u konkretnom slučaju bilo suprotno zahtjevima kriminalne politike i interesima pravde, kao temeljnim postulatima na kojim primjena ove konstrukcije treba da se temelji.

( Iz presude Suda BiH, broj: Kž-14/04 od 17.05.2004.godine)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]