BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3287
Član 53. KZ BiH

U pogledu odmjeravanja kazne za krivična djela u sticaju vrijede opšta pravila odmjeravanja kazne iz člana 48. KZ BiH, pa je i pri takvom odmjeravanju kazne potrebno imati u vidu da se jedna te ista okolnost po pravilu vrednuje samo jednom, odnosno treba izbjeći vrednovanje takve okolnosti i kod pojedinih kazni i kod izricanja jedinstvene kazne, jer bi se u protivnom ogriješio o pravilo zabrane dvostrukog vrednovanja.Iz obrazloženja:

Kako zakon za odmjeravanje kazne za krivična djela u sticaju ne sadrže posebna pravila o utvrđivanju visine, ni u odnosu na utvrđivanje kazni za pojedina djela ni u odnosu na odmjeravanje jedinstvene kazne, to znači da i za takve slučajeve vrijede opšta pravila iz člana
48. KZ BiH. Kako se ipak radi o više krivičnih djela za koja se istovremeno sudi, neophodno je da sud ima u vidu da u takvim slučajevima treba izbjeći vrednovanje jedne te iste okolnosti i kod pojedinih kazni i kod izricanja jedinstvene kazne, jer bi se u protivnom ogriješio o zabranu dvostrukog vrednovanja. Tako, ako se radi o okolnostima vezanim za ličnost optuženog, kao što je npr., raniji život optuženog ili njegove lične prilike, takve okolnosti sud ne može cijeniti kod odmjeravanja kazne za svako pojedinačno djelo, već ih može cijeniti samo jednom“.

(Presuda Suda BiH, Kž-151/04 od 15.03.2005.godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]