BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#122
CESIJA

To je promjena povjerioca.
Cesija je ustupanje potraživanja sa dosadašnjeg povjerioca na treće lice.
Za punovažnost cesije potrebno je da se između povjerioca (ustupioca) i trećeg lica (prijemnika) zaključen ugovor o cesiji. U tom ugovoru ne učestvuje dužnik, ne zahtijeva se njegov pristanak.
Ne može se izvršiti prenos sliedećih potraživanja:
potraživanja vezanih za ličnost povjerioca i
potraživanja koja se po svojoj prirodi protive vršenju prenosa,
potraživanja koja se ne mogu zaplijeniti po odredbama izvršnog postupka (dio plaće, penzije ne mogu se prenositi, alimentacija, naknada neimovinske štete,
potraživanja koja se po svojoj prirodi protive prenošenju (npr. ugovor o djelu).
Može se i ugovoriti zabrana prenošenja.
U situaciji kada je dozvoljeno prenošenje, nije potreban pristanak dužnika ali je obaveza ustupioca da ga obavijesti. Od momenta davanja obavijesti punovažno je ispunjenje obveze samo novom povjeriocu.
Cesijom se položaj dužnika ne može pogoršati. Zbog toga dužnik može istači sve prigovore protiv novog povjerioca koje je imao prema ranijem povjeriocu.
Raniji povjerilac ne odgovara za postojanje potraživanja kada je ustupljeno bez naknade. U protivnom odgovara, ako je potraživanje sa naknadom, ali samo za postojanje i punovažnost potraživanja, a ne i za ispunjenje obaveze.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]