BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3398
BROJNOST ISTIH KRIVIČNIH DJELA POČINjENIH U KRATKOM PERIODU KAO RAZLOG ZA PRITVOR
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka v)

Produžava se pritvor licu koje je u razdoblju od samo tri mjeseca počinilo devet krivičnih djela Razbojništvo uz upotrebu oružja, kao i jedno krivično djelo Razbojnička krađa i to ubrzo nakon što je osuđen za krivično djelo Krađa, jer ove okolnosti uz činjenice da je to lice nezaposleno, slabog imovnog stanja i bez redovnih prihoda, a sa obavezom izdržavanja porodice, zajedno ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

Obrazloženje:

"Što se tiče bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo pobijano rješenje pravilno cijeni činjenicu da je on u razdoblju od samo tri mjeseca počinio devet krivičnih djela razbojništva, pri čijem je izvršenju koristio oružje, kao i jedno krivično djelo razbojničke krađe i to kratko vrijeme pošto je osuđen za krivično djelo krađe. Brojnost počinjenih istih krivičnih djela počinjenih u kratkom vremenu, način izvršenja, značajan iznos pribavljene imovinske koristi i okolnosti pod kojima su djela počinjena pogotovo odnos prema radnicama ženskog pola koje je tjerao da se skidaju, ukazuje na njegovu visoku kriminalnu opasnost. Kada se ove okolnosti dovedu u vezu sa činjenicom da je nezaposlen, slabog imovnog stanja i bez redovnih prihoda, a sa obavezom izdržavanja porodice, sve to zajedno ukazuje na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Ovo prvostepeni sud pravilno cijeni kao naročite okolnosti, a o svemu tome daje potpune i jasne razloge koje kao valjane prihvata i ovaj sud i na njih upućuje žalioca.

Sve ove činjenice prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio, o svemu dajući jasno i sadržajno obrazloženje tako da u postupku donošenja pobijanog rješenja nije počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, koju žalba navodi ali ne određuje, kao što žalba neosnovano tvrdi. Ovim su ispunjeni uslovi za produženje pritvora protiv osumnjičenog iz razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačka v) ZKP RS.

Ovu opasnost ne otklanja ni činjenica, koja se iznosi u žalbi, da je supruga osumnjičenog pred porođajem i lošeg zdravstvenog stanja, koja odbija smještaj u bolnicu, zbog čega se neosnovano sugeriše da bi se svrha pritvora mogla ostvariti mjerama zabrane. To prvostepeni sud pravilno cijeni i pritvor smatra neophodnom mjerom koju ne mogu zamijeniti mjere zabrane.

S obzirom da nije počinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, a činjenično stanje je pravilno i potpuno utvrđeno, valjalo je primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS žalbu branioca odbiti kao neosnovanu."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 024264 19 Kž od 8.4.2019. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]