BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3397
BOJAZAN OD PONAVLjANjA DJELA KAO PRITVORSKI RAZLOG
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka v)

Opravdano je produženje pritvora optuženom koji je zloupotrijebio povjerenje oštećene kćerke u vrijeme dok je njena majka, a njegova vanbračna supruga, boravila u bolnici sa drugom kćerkom tako što je izvršio obljubu nad oštećenom i prikazao joj više snimaka pornografskog sadržaja, jer ove činjenice predstavljaju naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja djela.

Obrazloženje:

"U osnovi, žalbom branioca osporava se postojanje osnovane sumnje da je optuženi počinio krivična djela za koja se tereti, kao opšti uslov za određivanje, a onda i produženje pritvora, a zatim osporava i opravdanost produženja pritvora prema optuženom iz pritvorskih razloga predviđenih u članu 197. stav 1. tačke v) i g) ZKP RS.

Suprotno navodima iz žalbe, osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, potvrđena je dokazima koji su priloženi uz optužnicu i u dovoljnoj mjeri analizirani u obrazloženju pobijanog rješenje, a to su, prije svega: iskazi svjedoka: maloljetne oštećene D.B.1, M.Đ. (majka oštećene), S.A., D.B.1, N.M. (školski psiholog), te S.S. (pedagog) i M.S. (razredni starješina), svi radnici Osnovne škole "Đ.J.” u B., kao i iskazi maloljetnih učenica iz istog razreda "U.Z", "M.K" i "E.D", te materijalni dokazi i to medicinska dokumentacija za oštećenu, socijalna anamneza Centra za … B., vještačenje po psihologu mr N.S. Osim toga, suprotno žalbenim navodima, vještak, kao stručno lice, ne mora biti na listi stalnih sudskih vještaka, da bi bio angažovan u krivičnom postupku, jer odredbe ZKP RS, ne propisuju takvu vrstu ograničenja, prilikom angažovanja vještaka. Dakle, imajući u vidu navedene dokaze, ovaj sud ocjenjuje da je pravilan zaključak prvostepenog suda da postoji osnovana sumnja da je optuženi D. B. počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, u sticaju sa krivičnim djelom upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. istog zakona.

Nadalje, prigovorima iz žalbe, ne može se osporiti pravilnost činjeničnih utvrđenja niti valjanost datih razloga, sadržanih u obrazloženju pobijanog rješenja, za postojanje posebnih pritvorskih razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačke v) i g) ZKP RS, po kojim je pobijanim rješenjem, optuženom pritvor produžen.

Pravilno je prvostepeni sud doveo u vezu zaključke specijaliste medicinske psihologije sa činjenicom da je optuženi zloupotrijebio povjerenje oštećene kćerke u vrijeme dok je njena majka, inače vanbračna supruga optuženog, boravila u bolnici sa drugom kćerkom i izvršio obljubu nad oštećenom u periodu od 30.5. do 14.6.2018. godine, a u avgustu mjesecu iste godine prikazao joj više snimaka pornografskog sadržaja, koje činjenice i po ocjeni ovog suda predstavljaju naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja djela, a time je ostvaren i pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka v) ZKP RS.

Nadalje, način i okolnosti pod kojima je izvršeno krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS, kao i njegove posljedice, u svojoj sveukupnosti predstavljaju naročite okolnosti koje djelo čine posebno teškim. Za postojanje ovog pritvorskog razloga dispozicija konkretne zakonske odredbe ne propisuje narušavanje javnog reda, već stvarnu prijetnju narušavanja javnog reda. Dakle, sve okolnosti navedene u pobijanom rješenju i po mišljenju ovog suda, potvrđuju pravilnost zaključka pobijanog rješenja o neophodnosti produženja pritvora, pa razloge sadržane u tom rješenju za zaključak da bi puštanje na slobodu optuženog, predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanja javnog reda, ovaj sud prihvata u cjelosti, kao mjerodavno obrazložene.

Stoga zalaganje žalbe da se pobijano rješenje ukine i optuženi pusti na slobodu, nije osnovano.

Iz navedenih razloga žalba branioca optuženog nije osnovana, pa je valjalo tu žalbu odbiti i odlučiti kao u izreci ovog rješenja na osnovu člana 337. stav 3. ZKP RS."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 024381 19 Kž 2 od 24.6.2019. godine)

https://epravo.ba/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]