BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#506
BENEFICIO COHESIONIS

Ako drugostepeni sud povodom ma čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist optuženog od koristi i za kojeg od saoptuženih koji nije podnio žalbu ili je nije podnio u tom pravcu, postupit će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.

Postojanje ovog instituta seopravdava nastojanjem da se u žalbenom postupku pred Sudom spriječi nejednako postupanje prema saoptuženima, koji su u nekom krivičnom postupku bili obuhvaćeni istom presudom i nalaze se u istoj pravnoj situaciji.

Najjednostavniji slučajevi primjene pogodnosti pridruživanja (beneficio cohesionis) jesu učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka (čl. 297.) na koju se ukazuje u žalbi izjavljenoj u korist saoptuženog. Takve povrede postupka mogu biti u slučaju ako je Sud bio nepropisno sastavljen, s obzirom da je npr., sudio sudija pojedinac umjesto vijeća krivičnog odjeljenja
Član 101. Zakona o radu

Član 101. Zakona o radu PRAVO NA ODBRANU, U SMISL[…]

Član 89. Zakona o radu

Član 89. Zakona o radu KOD KONTINUIRANE POVREDE I[…]

Povreda prava na industrijski dizajn - lice koji […]

Član 749. st. (1) i (2) Zakona o obligacionim od[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja