BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3802
Antiromski progon. Efikasnost istrage

Burlya and others v. Ukraine, br. 3289/10 6.11.2018. godine Odjel IV


Anti-romski progon u selu zbog kojeg je oštećena većina kuća aplikanata, te izgorjela kuća jednog aplikanta. Za razliku od slučaja Moldovan i drugi protiv Rumunije (br. 2), br. 41138/98 i 64320/01, ECHR 2005 VII, niko nije povređen, jer su vlasti unaprijed upozorile romske stanovnike sela o mogućem napadu i savjetovali im da pobjegnu.
- Razlika između aplikanata koji su bili prisutni u selu i koji su morali pobjeći od progona i onih koji su napustili selo prije i koji se nisu vratili prije završetka progona (paragrafi 164-165 presude).
- Član 3. (ponašanje organa vlasti, paragraf 136 presude) i član 8 (uznemiravanje motivisano rasizmom
koje nije uključivalo fizičko nasilje) u vezi sa članom 14. Konvencije. Utvrđena povreda člana 3, te člana 8 u vezi sa članom 14 Konvencije.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]