BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#272
Amnestija

- Amnestija je akt kojim se poimenično neodređenom krugu lica daje:
a) oslobođenje od krivičnog gonjenja ili abolicija,
b) potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne,
c) zamjena izrečene kazne blažom,
d) određuje se brisanje osude ili
e) ukida određena pravna posljedica osude.
- Krug lica na koji se odnosi amnestija određen je u aktu o amnestiji.
- Može se odnositi na kaznu zatvora i maloljetničkog zatvora, a ne može na vaspitne mjere i mjere bezbjednosti.
- Amnestija se daje u formi zakona, što znači da je daje zakonodavni organ. To praktično znači da se ne navode pojedinačno lica nego se oslobađaju sva lica optužena za npr. krivično djelo izbjegavanje vojne obaveze. Amnestiju za kriv. djela propisana ovim i dr. zakonom FBiH može dati Parlament FBiH, a za kriv. djela propisana zakonom kantona skupština kantona.
- Davanjem amnestije ne utiče se na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi.

http://www.webdesignstudio.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]