BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#960
Žalba – povreda odredaba krivičnog postupka

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
___________________________

Broj: KT - _______ / _______
Livno, _______


VRHOVNI SUD FEDERACIJE BiH
S A R A J E VO


U kaznenom predmetu protiv optuženog _______, zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 166. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), na temelju odredbi članka 45. stavak 2. točka i) i članka 307. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podnosim


Ž A L B U

- Protiv presude Županijskog suda u _______ broj K - _______ / _______ od _______ godine,
- Zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka j) ZKP-a FBiH,
- Zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka k) ZKP-a FBiH.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine oglašen je krivim _______ zbog kaznenog djela Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz članka 328. stavak 2. KZ-a FBiH, u svezi s kaznenim djelom Izazivanje opće opasnosti iz članka 323. stavak 1. KZ-a FBiH, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 godine.

Optužba cijeni da je prvostupanjski sud u pobijanoj presudi počinio gore naznačene bitne povrede odredaba kaznenog postupka koje se ogledaju u sljedećem:

Optužnicom ovoga tužiteljstva optuženom je stavljeno na teret da je kritične prilike, nakon svađe s oštećenim, izvadio pištolj i u namjeri da ga liši života ispalio jedan metak, te ga pogodio u trbuh, nanijevši mu te prilike teške i po život opasne ozljede, od kojih je nakon nekoliko dana i podlegao. Ovakvu radnju izvršenja ovlašteni tužitelj je pravno kvalificirao kao kazneno djelo ubojstva iz članka 166. stavak 1. KZ FBiH. Pobijana presuda je našla da je optuženi zaista počinio radnje činjenično opisane u optužnici, ali je istovremeno ustvrdila da nije dokazano da je optuženi išao za tim da oštećenog liši života. Pri tome je u jednom dijelu izmijenila činjenični opis iz optužnice i u izreci navela da je optuženi ispalio iz pištolja jedan metak, iako je bio svjestan da je na tom mjestu okupljen veći broj ljudi i da pucanjem iz vatrenog oružja može pogoditi nekog od nazočnih i nanijeti mu ozljede, uz pristajanje na nastupanje zabranjene posljedice. Ovu realnu djelatnost optuženog pobijana presuda je pravno kvalificirala kao kazneno djelo Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz članka 328. stavak 2. u svezi s člankom 323. stavak 1. KZ FBiH.

Na navedeni način, pobijana presuda je postavljena na druge činjenice koje se u pogledu odlučnih činjenica bitno razlikuju od onih navedenih u optužnici i koje predstavljaju drugo kazneno djelo, a ne ono za koje optužba tereti optuženog. Postupajući tako, smatramo da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka j) ZKP-a FBiH jer je prekoračio optužbu, oglašavajući krivim optuženog za djelo iza koga ne stoji optužnica, a time je došlo do povrede objektivnog identiteta presude i optužbe, odnosno optužba je prekoračena.

Nadalje ističemo da u izreci pobijane presude stoji da je optuženi počinio kazneno djelo predviđeno i kažnjivo Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine, iako je počinjeno djelo iz Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, što je nesumnjivo navedeno u obrazloženju presude. Na ovaj način, sama presuda sadrži nerazumljivosti i proturječnosti između izreke i obrazloženja iste, te cijenimo da je na ovaj način počinjena i bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka k) ZKP-a FBiH.


Zbog svih naprijed navedenih razloga,

P R E D L A Ž E M

da se presuda Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine ukine i odredi održavanje pretresa pred Vijećem apelacionog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH, sve temeljem članka 330. stavak 1. točka. a) ZKP-a FBiH.ŽUPANIJSKI TUŽITELJ

________________http://www.drzavljanstva-bih.de

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]