BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#5188
Postovani,

Aplicirala sam na javni konkurs MUP-a KS za prijem u radni odnos u pocetnom cinu policajac. Prikupila sam svu dokumentaciju i popunila sve formulare i izjave tacno onako kako je bilo naznaceno na zvanicnoj stranici MUP-a Kantona Sarajevo, medjutim, danas su objavljeni prvi rezultati na bazi tacnosti predate dokumentacije, i moja prijava je odbijena, a kao razlog je upisano sljedece:

"Uvidom u dokumentaciju kandidata utvrđeno je da Izjava kojom kandidat dokazuje da ispunjava opšti uslov
iz člana 52. stav (1) tačka e) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona
Sarajevo“ broj: 38/18, 26/19 i 39/20), odnosno iz člana 8. stav (1) tačke e) Pravilnika o sadržaju načinu i
rasporedu testiranja i sistemu bodovanja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravu
policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/21),
nije odgovarajućeg sadržaja (a kako je to traženo Javnim konkursom i dato u oglednom primjeru izjave koji
je bio dostupan svim kandidatima uz Javni konkurs) - Izjava da kandidat nije otpušten sa bilo koje pozicije
u organima državne uprave, institucije sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili
vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije.".

Obzirom da je izjava za koju se navodi da nije imala ispravan sadrzaj bila javna, i istu je samo trebalo prepisati, sasvim sam sigurna da je ova odbijenica neosnovana i imam rok zalbe 8 dana, zanima me koja su moja prava i da li zalbom mogu traziti uvid u pomenutu izjavu.

Unaprijed hvala

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]