BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2926
ZALAGANJE UDJELA KOD DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Zakonski okvir:
Zakon o privrednim društvima FBiH
Zakon o obligacionim odnosima FBiH
Okvirni zakon o zalozima BiH
Zakon o vrijednosnim papirima FBiH
Zakon o parničnom postupku FBiH
Zakon o izvršnom postupku FBiH
Pravilnik o registru zaloga FBiH

Zakonom je postupak zasnivanja založnog prava na udjelima u d.o.o. je prilično pojednostavljen obzirom da je Registar zaloga BiH omogućio online registraciju (putem internet pristupa).

Naime, prema Okvirnom zakonu o zalozima, zalog na udjelima u d.o.o. nastaje kad se ispune slijedeći uslovi, bez obzira kojim redoslijedom su ispunjeni:

da u Registru zaloga postoji registracija koja se konkretno odnosi na taj zalog
da su lica koja su označena kao založni dužnik i založni povjerilac zaključila ugovor o zalogu
da je založni dužnik vlasnik stvari koja je založena u svrhu osiguranja
da je založni povjerilac ili neko drugo lice dalo ili obavezno dati kredit založnom dužniku

Nakon unošenja propisanih podataka u online aplikaciju pri Registru zaloga izdaje se dokument – Potvrda o registraciji koja ukazuje na to da je zasnovano založno pravo i koja ima karakter i dokaznu snagu javne isprave u pogledu činjenica koje su sadržane u njoj.

Pravilnikom o zalozima naloženo je vlasniku računa (osobi iz dužničko – povjerilačko odnosa koja unosi online podatke u Registar) da svakom licu koje je uneseno, tj. označeno prilikom registracije zaloga dostavi Potvrdu registracije u najkasnije 7 dana od unosa podataka, inače registracija zaloga nije valjana.

Kada lica označena u Potvrdi o registraciji (najčešće založni dužnik) prime istu na svoju adresu, imaju pravo od založnog povjerioca (osobe koja je registrovala zalog pri Registru) zahtijevati slijedeće:

kopiju ugovora o zalogu
pismenu izjavu o uslovima otplate
odobrenje i ažuriranje popisa stvari od kojih se sastoji osiguranje
odobrenje i ažuriranje izjave o sadržini obaveze

Ukoliko založni povjerilac kojem je upućen zahtjev za dodatnim informacijama bez valjanog razloga ne izvrši svoju obavezu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, podnosilac zahtjeva (založni dužnik) se može obratiti sudu sa zahtjevom da izda rješenje o brisanju registracije zaloga iz Registra. U suprotnom, ako založni dužnik ne prigovori dostavljenoj Potvrdi o registraciji ista je valjana.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja