BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2118
Dobar dan

Imam jedno pitanje u vezi legislative za izgradnju širokopojasnog pristupa internetu.
Radim jedan research za BIH i zanima me, koji sve zakoni nadleguju elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Znam da u CRO ima 4 zakona, pa me zanima kako je to uređeno u BIH.
U CRO ima:
1. Zakon o pravu puta
2. Zakon o izgradnji
3. Zakon gradnji linijske infrastrukture
4. Zakon o imovinsko pravnim odnosima

Zanima me na kojoj razini ima ove zakone (Država, entitete, kantoni, opštine) i kako se zovu.

Drugi dio pitanja je, koja tjela su nadležna za izgradnju te infrastrukture i do koje razine?
Vjerovatno so tu Ministartsva (koja?), RAK (regulatorna agencija za komunikacije), geodetski institut, katastar,...? Ima li tu još koje?

Zanima me je još, kako je Lokalna samouprava uključena tu i kakve ovlasti ima? (gradovi i opstine)

Bilo kakve informacije bile bi jako dobrodošle...

Hvala

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja