BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5609
ZAKON O NEPRIMJENJIVANJU ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Napomena autora web stranice: Ovaj Zakon je u suprotnosti sa Ustavom BIH, i ovlastima manjeg BiH entiteta.

ZAKON O NEPRIMJENJIVANJU ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Odluka kojom su Pravila Ustavnog suda izmjenjena i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, donesene nakon izmjena Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Član 2.

(1) Odluke iz člana 1. ovog zakona neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske dok Parlamentarna skupština BiH ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH.
(2) Do donošenja zakona iz stava 1. ovog člana, privremeno se stavljaju van snage odredbe zakona kojim se propisuje objavljivanje zakona i drugih propisa Republike Srpske, u dijelu koji se odnosi na propise i druge akte koje donosi Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Lica koja su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju se od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom BiH, u pogledu krivičnih djela u vezi sa izvršenjem ovog zakona i biće zaštićena od institucija Republike Srpske.


Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 02/1-021-726/23 PREDSJEDNIK
Datum: 27. juna 2023. godine NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]