BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2383
ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU PRED SUDOM BIH: Rasteretiti sudove uvođenjem privatnih izvršilaca

U Sarajevu je održan prvi sastanak Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju Zakona o izvršnom postupku pred sudom u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2003). Njen zadatak je iznalaženje načina za premještanje oko 1,7 miliona neriješenih komunalnih predmeta iz sudova, kako bi se rasteretio njihov rad.

Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTS) Selim Karamehić podsjetio je na problem neizvršavanja sudskih odluka i na veliki broj takozvanih komunalnih predmeta koji opterećuju rad sudova i daju lošu sliku o efikasnosti pravosuđa u BiH.

"Oko 1,7 miliona neriješenih predmeta opterećuje sudove kao institucije i utiče na negativnu ocjenu pravosuđa", istakao je Karamehić.

Dodao je da Radna grupa, koju je imenovalo Ministarstvo pravde BiH, treba da pokuša pronaći kvalitetno rješenje koje će omogućiti rješavanje sudskih odluka u blagovremenom roku.

Kao moguće opcije naveo je privatne izvršioce, kao što je slučaj u nekim zemljama u okruženju ili formiranje javnih agencija.

"U svakom slučaju Radna grupa ima zadatak da nakon analize svih tih opcija predloži zakonodavnim tijelima BiH rješenje za koje ocijeni da će biti optimalno", zaključio je Karamehić.

Šef Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa Ana Bilić Andrijanić rekla je da je, nakon upoređivanja pravosuđa BiH sa pravosuđem zemalja u regionu, ali i nekim razvijenim zemljama u EU, ponuđeno više rješenja za unapređenje izvršnog postupka.

"Predstavnici VSTV-a u Radnoj grupi zagovaraće rješenje formiranja privatnih izvršilaca i da tako rasteretimo sudove", istakla je Andrijanić.

Navodeći da mjestokomunalnim predmetima nije na sudu ona je rekla da su sudski troškovi komunalnih predmeta viši od potraživanja koja najčešće ne prelaze 100 KM.

Sastanak Radne grupe organizovao je VSTV u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH u okviru projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Uz članove Radne grupe, koju čine predstavnici VSTV-a, nadležnih ministarstava pravde i pravosudnih institucija u BiH, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade Švedske u BiH, Delegacije EU, OHR-a i Svjetske banke.

www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]