BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5490
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18, 36/19, 105/19, 49/21 i 119/21) član 10. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za policijske službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. direktor policije VSS 52,99
II platna grupa
2. zamjenik direktora policije VSS 50,39
III platna grupa
3. načelnik Uprave policije VSS
4. načelnik Uprave kriminalističke policije VSS
5. načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet VSS
6. načelnik Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma VSS 47,69
7. načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata VSS
8. načelnik Uprave za policijsku podršku VSS
IV platna grupa
9. komandant Specijalne antiterorističke jedinice
10. načelnik Uprave za policijsku obuku
11. načelnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu VSS
VSS
VSS
45,94

V platna grupa
12. načelnik Centra za obuku VSS
44,44
13. načelnik policijske uprave I kategorije
14. komandant Žandarmerije VSS
VSS
VI platna grupa
15. zamjenik načelnika Uprave policije
16. zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije
17. zamjenik načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet
18. zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma
19. zamjenik načelnika Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata
20. zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku
21. načelnik policijske uprave II kategorije VSS
VSS
VSS

VSS

VSS

VSS
VSS
VSS 42,59
VII platna grupa
22. zamjenik načelnika Uprave za policijsku obuku
23. zamjenik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
24. načelnik policijske uprave III kategorije VSS
VSS

VSS 40,74
VIII platna grupa
25. predsjednik Policijskog odbora VSS 38,74
26. član Policijskog odbora VSS
27. stručni savjetnik
28. zamjenik načelnika Centra za obuku
29. zamjenik načelnika policijske uprave I kategorije
30. zamjenik komandanta Žandarmerije VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
IX platna grupa
31. načelnik jedinice u MUP-u u sjedištu
32. pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
33. zamjenik načelnika policijske uprave II kategorije VSS
VSS

VSS
36,84
X platna grupa
34. pomoćnik načelnika policijske uprave I kategorije
35. zamjenik načelnika policijske uprave III kategorije
VSS
VSS

34,99

XI platna grupa
36. pomoćnik komandanta Žandarmerije
37. načelnik sektora u policijskoj upravi I kategorije
38. pomoćnik načelnika policijske uprave II kategorije
XII platna grupa
39. načelnik dežurnog operativnog centra
VSS
VSS

VSSVSS 33,74


32,84
40. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS
41. glavni inspektor u MUP-u u sjedištu VSS
42. načelnik sektora u policijskoj upravi II kategorije VSS
43. komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
44. komandir tima u Centru za obuku
45. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije
VSS
VSS

XIII platna grupa
46. inspektor u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
47. inspektor specijalista – I pratilac ličnosti
48. inspektor u Centru za obuku VSS
VSS
VSS
30,64


XIV platna grupa
49. šef odsjeka u MUP-u u sjedištu VSS 29,84


50. rukovodilac laboratorije u
Kriminalističko-tehničkom centru VSS
51. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi
52. rukovodilac tima u MUP-u u sjedištu VSS
VSS

XV platna grupa
53. komandir Jedinice žandarmerije VSS 29,39
XVI platna grupa
54. predsjednik prvostepene disciplinske komisije VSS 28,94
XVII platna grupa
55. inspektor u MUP-u u sjedištu
56. inspektor specijalista – II pratilac ličnosti VSS
VSS 28,04
57. inspektor – I pratilac ličnosti direktora policije VSS
58. komandir policijske stanice I i II kategorije
59. komandir Policijske stanice za intervencije VSS
VSS
60. vještak za kriminalističko-tehnička ispitivanja VSS
61. zamjenik komandira Jedinice žandarmerije VSS
XVIII platna grupa
62. komandir policijske stanice III i IV kategorije VSS 27,34
XIX platna grupa
63. zamjenik komandira policijske stanice I i II kategorije VSS 27,04
64. rukovodilac smjene u dežurnom operativnom centru VSS
65. rukovodilac operativnog dežurstva u policijskoj upravi
66. inspektor u sektoru policije u policijskoj upravi
67. zamjenik komandira Policijske stanice za intervencije
68. šef odsjeka u policijskoj upravi VSS

VSS

VSS
VSS
XX platna grupa
69. zamjenik komandira policijske stanice III i IV kategorije VSS 26,04
XXI platna grupa
70. vođa grupe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
XXII platna grupa
71. inspektor – I pratilac ličnosti VŠS


VSS 27,9425,19
72. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu VSS
XXIII platna grupa
73. šef smjene operativnog dežurstva u policijskoj upravi VSS
74. inspektor u policijskoj stanici
75. pomoćnik komandira policijske stanice I kategorije u policijskoj upravi I kategorije VSS
VSS 24,19
XXIV platna grupa
76. policajac specijalista u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici

SSS
24,49

XXV platna grupa
77. operativni dežurni u dežurnom operativnom centru


VŠS23,09

78. inspektor u MUP-u u sjedištu VŠS
XXVI platna grupa
79. policajac specijalista za zaštitu ličnosti SSS 22,64
XXVII platna grupa
80. pomoćnik komandira u policijskoj stanici VŠS 22,64
81. inspektor – II pratilac ličnosti VŠS
82. komandir staničnog odjeljenja policije
83. vođa sektora I kategorije VŠS
VŠS
XXVIII platna grupa
84. vođa tima u Jedinici žandarmerije SSS 22,29

85. vođa grupe u Jedinici žandarmerije SSS
XXIX platna grupa
86. šef smjene u policijskoj stanici i jedinici policije VŠS

VŠS
22,14

87. operativni dežurni u policijskoj upravi
XXX platna grupa
88. policajac u Jedinici žandarmerije
89. kriminalistički policajac u Jedinici za posebne poslove SSS
SSS 22,14
XXXI platna grupa
90. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu i policijskoj stanici VŠS 21,74
XXXII platna grupa
91. kriminalistički policajac u MUP-u u sjedištu
XXXIII platna grupa
92. policajac – rukovalac MTS – vezista u Jedinici žandarmerije
93. kriminalistički tehničar u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS


SSS

SSS
21,3420,34
XXXIV platna grupa
94. kriminalistički tehničar – fotograf u Kriminalističko-tehničkom centru
95. kriminalistički tehničar – laborant u Kriminalističko-tehničkom centru SSS

SSS
19,59
96. policajac za obezbjeđenje Specijalne antiterorističke jedinice – dežurni policajac SSS
97. kriminalistički policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS
98. policajac – PDZ tehničar u MUP-u u sjedištu i policijskoj upravi SSS
99. šef smjene u policijskoj stanici SSS
100. vođa sektora u policijskoj stanici SSS
101. vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici SSS
102. policajac u MUP-u u sjedištu
103. policajac u policijskoj stanici za intervencije SSS
SSS
XXXV platna grupa
104. policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS 18,74.“

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za državne službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. načelnik Službe ministra VSS 45,94
2. načelnik uprave VSS
II platna grupa
3. zamjenik načelnika uprave VSS 40,74
III platna grupa
4. stručni savjetnik VSS 38,74
IV platna grupa
5. načelnik Jedinice
V platna grupa
6. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS

VSS 36,84

31,84
VI platna grupa
7. rukovodilac odsjeka u MUP-u u sjedištu
8. viši stručni saradnik – glavni inženjer
u MUP-u u sjedištu
9. viši stručni saradnik – koordinator u MUP-u u sjedištu
10. inspektor – koordinator u MUP-u u sjedištu VSS
VSS
VSS 28,94
11. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi I i II kategorije VSS

VII platna grupa
12. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije VSS 28,04
VIII platna grupa
13. rukovodilac odsjeka u policijskoj upravi
14. viši stručni saradnik – glavni inženjer u policijskoj upravi VSS
VSS 27,04
15. rukovodilac pisarnice i arhive u policijskoj upravi VSS
16. rukovodilac odsjeka u policijskoj stanici VSS
17. rukovodilac grupe i poslovi oružja u policijskoj stanici VSS
18. rukovodilac grupe i poslovi putnih isprava i oružja u policijskoj stanici VSS
IX platna grupa
19. inspektor u MUP-u u sjedištu VSS 26,04
20. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VSS
X platna grupa
21. viši stručni saradnik u policijskoj upravi VSS 24,19
XI platna grupa
22. stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja – rukovodilac u policijskoj stanici VŠS 20,79
XII platna grupa
23. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VŠS 19,89
XIII platna grupa
24. stručni saradnik – rukovodilac u policijskoj upravi VŠS 18,74
25. stručni saradnik u policijskoj upravi VŠS
XIV platna grupa
26. stručni saradnik – tehničar SSS 16,64
XV platna grupa
27. stručni saradnik za depešni sistem i tehničku podršku
SSS
16,29
XVI platna grupa
28. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 15,34
29. stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila SSS
XVII platna grupa
30. stručni saradnik u policijskoj upravi SSS 14,14.“


Član 3.

Član 12. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. ovog zakona za namještenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. šef Kabineta ministra
II platna grupa VSS 39,89

38,74
2. savjetnik ministra
3. načelnik Helikopterske jedinice VSS
VSS
III platna grupa
4. šef Biroa za predstavke građana
5. načelnik odjeljenja u Helikopterskoj jedinici VSS
VSS 32,84
IV platna grupa
6. član Biroa za predstavke građana VSS 28,04

V platna grupa
7. nastavnik u Policijskoj akademiji VSS 26,04
8. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu
9. psiholog
10. pilot helikoptera
11. glavni inženjer za vazduhoplovnu tehniku VSS
VSS
VSS
VSS
VI platna grupa
12. prevodilac
VII platna grupa VSS 25,09

23,24
13. bibliotekar VSS
14. lektor VSS
VIII platna grupa
15. sekretar – koordinator ministra SSS 18,89
IX platna grupa
16. radno mjesto sa VKV stručnom spremom VKV 15,79
X platna grupa
17. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 15,34
18. medicinski tehničar SSS
19. tehnički sekretar u MUP-u u sjedištu SSS
20. tehnički sekretar u policijskoj upravi u sjedištu
21. vazduhoplovni tehničar SSS
SSS
XI platna grupa
22. tehnički sekretar u policijskoj stanici SSS 14,14
23. magacioner SSS
24. blagajnik SSS
XII platna grupa
25. daktilograf SSS 13,24
26. pomoćni radnik SSS
27. radnik na održavanju SSS
XIII platna grupa
28. radno mjesto sa KV stručnom spremom KV 12,19
XIV platna grupa
29. radno mjesto sa NSS NSS 10,39.“


Član 4.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.


Broj: 02/1-021-766/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 6. jula 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]