BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1516
Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate FBiH

„Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16

Član 1

U Zakonu o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/98 i 51/01), u članu 2 iza stav 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana na iz nos glavnice oređene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudskim poravnanjima iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stupi od
0.2% godišnje.“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.[/color]
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]