BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1517
ZAKON O DANU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.
Ovim zakonom utvrđuje se Dan Republike Srpske (u dalјem tekstu: Dan Republike), određuje nadležni organ koji uređuje način kako građani, republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavlјaju uslužno-preduzetničke djelatnosti obilјežavaju i praznuju Dan Republike.

Član 2.
(1) Na osnovu potvrđene volјe građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike.
(2) Dan Republike se obilјežava i praznuje kao sekularni praznik.

Član 3.
Vlada Republike Srpske svojom odlukom uređuje način obilјežavanja i praznovanja Dana Republike.

Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1239/16 PREDSJEDNIK
Datum: 25. oktobar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović


ZAKON O DANU REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.
Ovim zakonom utvrđuje se Dan Republike Srpske (u daljem tekstu: Dan Republike), određuje nadležni organ koji uređuje način kako građani, republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti obilježavaju i praznuju Dan Republike.

Član 2.
(1) Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike.
(2) Dan Republike se obilježava i praznuje kao sekularni praznik.


Član 3.
Vlada Republike Srpske svojom odlukom uređuje način obilježavanja i praznovanja Dana Republike.


Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-1239/16 PREDSJEDNIK
Datum: 25. oktobar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]