BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2938
Zahtjev za isplatu nagrade i nužnih izdataka braniocu (član 186. stav 2. ZKP BiH)

Objavljeno u: Biltenu sudske prakse suda Bosne i Hercegovine Bilten br. 8/2018

Neblagovremen je zahtjev advokata za isplatu nagrade i nužnih izdataka, dostavljen nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana donošenja Naredbe o obustavi istrage protiv osumnjičenog.

Iz obrazloženja:


Prvostepeni sud je, suprotno žalbenim navodima, ispravno utvrdio na osnovu odredbe člana 186. stav 2. ZKP BiH, a u vezi sa članom 224. stav 2. ZKP BiH, da je advokat F.A. predmetni troškovnik Sudu dostavio nakon proteka roka od šest mjeseci, računajući od dana dostavljanja Naredbe o obustavi istrage osumnjičenom I.

Imajući u vidu navedeno, zahtjev advokata F.A. postavljen u pogledu isplate nagrade i naknade za preduzete radnje odbrane u krivičnom predmetu koji se vodio protiv osumnjičenog I., a shodno nesporno utvrđenom činjeničnom stanju, podnesen je po proteku roka predviđenog u odredbi člana 186. stav 2. ZKP BiH, zbog čega se zaključci pobijanog rješenja u smislu neblagovremenosti predmetnog zahtjeva, cijene ispravnim i zakonitim, a žalbeni prigovori advokata F.A. neosnovanim.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela II Suda BiH broj: S1 2 K 016635 18 Kž 3 od 04.07.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]