BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#201
VRIJEDNOSNI PAPIRI U SMISLU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Vrijednosnim papirima je zakonom propisana forme, sadržaj i način prenosa tj svi bitni elementi. Ovaj zakon propisuje emisiju i promet vrijednosnih papira i ko su učesnici u prometu vrijednosnih papira. Po ovome zakonu vrijednosni papiri mogu biti isprave ili elektoronički zapisi (dionice – el. Zapis u registru).
U smislu ovog zakona vrijednosni papirima se smatraju dionice, obveznice, certifikati. Ovaj zakon se ne odnosi na mjenice i čekove, zakonom o mjenici i zakonom o čeku je propisano da su oni vrijednosni papiri, također bez protesta mjenice nema ostvarivanja prava, police osiguranja, komercijalne papire (skladišnica, konosman, kreditno pismo). Obveznica je vrijednosni papir ili isprava u kojoj se njen izdavalac obavezuje da će osobi koja je označnena u obveznici ili po naredbi te osobe ili ako glasi na donosioca-donosiocu, isplatiti određenog dana iznos naveden u obveznici ili u anuitetskom kuponu. Obveznice mogu da izdaju FBiH, kanton i općina. Emisiju obveznica kanton i FBiH mogu vršiti na osnovu zakona, a općina na osnovu odluke općinskog vijeća.
Promet ovim vrijednosnim papirima može se vršiti putem berze ili preko ovlaštenih predstavnika. U vezi s ovim – berza je dioničko društvo, a promet se može vršiti preko brokera (tuđe ime i tuđi račun) i dilera (za svoje ime i svoj račun).
Dionice- kod registra vrijednosnih papira vodi se elektronski zapis. Sve promjene povodom prometa dionica moraju biti tamo evidentirane. D.d. u pripremama nakon održane osnivačke skupštine sa registrom zaključuje ugovor i to je obaveza društva. Temeljem tog ugovora registar će upisatidioničare određenog d.d., upisaće broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost koja je označena u aktu o osnivanju. Niminalna vrijednost je označena u dionicama i ona se upisuje pri osnivanju društva, sa tim da kasnije može ta vrijednost rasti ili opadati.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]