BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#201
VRIJEDNOSNI PAPIRI U SMISLU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Vrijednosnim papirima je zakonom propisana forme, sadržaj i način prenosa tj svi bitni elementi. Ovaj zakon propisuje emisiju i promet vrijednosnih papira i ko su učesnici u prometu vrijednosnih papira. Po ovome zakonu vrijednosni papiri mogu biti isprave ili elektoronički zapisi (dionice – el. Zapis u registru).
U smislu ovog zakona vrijednosni papirima se smatraju dionice, obveznice, certifikati. Ovaj zakon se ne odnosi na mjenice i čekove, zakonom o mjenici i zakonom o čeku je propisano da su oni vrijednosni papiri, također bez protesta mjenice nema ostvarivanja prava, police osiguranja, komercijalne papire (skladišnica, konosman, kreditno pismo). Obveznica je vrijednosni papir ili isprava u kojoj se njen izdavalac obavezuje da će osobi koja je označnena u obveznici ili po naredbi te osobe ili ako glasi na donosioca-donosiocu, isplatiti određenog dana iznos naveden u obveznici ili u anuitetskom kuponu. Obveznice mogu da izdaju FBiH, kanton i općina. Emisiju obveznica kanton i FBiH mogu vršiti na osnovu zakona, a općina na osnovu odluke općinskog vijeća.
Promet ovim vrijednosnim papirima može se vršiti putem berze ili preko ovlaštenih predstavnika. U vezi s ovim – berza je dioničko društvo, a promet se može vršiti preko brokera (tuđe ime i tuđi račun) i dilera (za svoje ime i svoj račun).
Dionice- kod registra vrijednosnih papira vodi se elektronski zapis. Sve promjene povodom prometa dionica moraju biti tamo evidentirane. D.d. u pripremama nakon održane osnivačke skupštine sa registrom zaključuje ugovor i to je obaveza društva. Temeljem tog ugovora registar će upisatidioničare određenog d.d., upisaće broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost koja je označena u aktu o osnivanju. Niminalna vrijednost je označena u dionicama i ona se upisuje pri osnivanju društva, sa tim da kasnije može ta vrijednost rasti ili opadati.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]