BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4593
Voronkov protiv Rusije

Voronkov v. Russia (br. 2) (br. 10698/18), 2.3.2021. Povreda člana 6.1. EK
Aplikant je Valeriy Yakovlevich Voronkov, ruski državljanin, rođen 1939. godine u Samari (Rusija) u kojoj i danas živi.

Slučaj se tiče neodlučivanja o aplikantovom predmetu na nacionalnom nivou u situaciji kada su se dva suda oglasila nenadležnim za postupanje.

U martu 2016. godine, g. Voronkov je pokrenuo postupak protiv svog poslodavca tražeći isplatu neisplaćene plate i izdavanje potvrde o postojanju radnog odnosa. Okružni sud Promyshlenny u Samari je 4. aprila 2016. godine utvrdio da nije mjesno nadležan za odlučivanje po zahtjevu, smatrajući da postupak treba pokrenuti pred Okružnim sudom Oktyabrskiy u Samari, jer je navedeni sud bio nadležan za područje u kojem je bilo smješteno sjedište tužene kompanije. Međutim, 3. oktobra 2016. godine i Okružni sud Oktyabrskiy se oglasio mjesno nenadležnim, primijetivši da kompanija nije imala sjedište u okrugu Oktyabrskiy, te naznačivši adresu u okrugu Promyshlenny.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), aplikant se poziva na povredu svog prava na pristup sudu zbog činjenice da su se dva suda, jedan za drugim, oglasili mjesno nenadležnim da postupaju i odluče u njegovom predmetu.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]