BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5221
Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19), 14.9.2021. Povreda člana 8. EK
Slučaj se ticao aplikanticinih navoda da je ruske vlasti nisu zaštitile protiv ponavljanog kibernetičkog nasilja od njenog partnera koji je u njeno ime kreirao lažne profile, objavljivao njene intimne fotografije, pratio njeno kretanje i slao joj prijetnje smrću putem društvenih mreža.1 Informacije su pripremljene u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za edukaciju i sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iste su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

Pozivajući se na član 8. (pravo na poštivanje privatnog života), aplikantica prigovara da je vlasti nisu uspjele zaštititi od ponavljanog nasilja na internetu i učinkovito istražiti optužbe. Posebno je kritizirala činjenicu da ruski zakon izričito ne predviđa da se porodično nasilje može desiti u „cyber prostoru“, u vidu internetskog uhođenja ili lažnog predstavljanja.

Evropski sud je posebno utvrdio da, uprkos raspoloživim pravnim alatima za procesuiranje aplikanticinog partnera, vlasti nisu provele učinkovitu istragu niti su u bilo kojem trenutku razmotrile što se može i treba učiniti kako bi se aplikantica zaštitila od učestalog uznemiravanje na internetu. Vlasti stoga nisu ispunile svoje obaveze prema članu 8. radi zaštite aplikantice.

Ovi nalazi odražavaju zaključke iz prethodne presude u vezi s istom aplikanticom, Volodina protiv Rusije (br. 41261/17), u kojoj je Evropski sud zaključio da je odgovor ruskih vlasti na ponovljene činove nasilja u porodici očigledno bio neadekvatan.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]