BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2306
Vjerodostojna isprava i račun ili izvod za telekomunikacione usluge te RTV taksa
05.03.2018.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014 i 5/2017 - odluka US) se izvršavaju odluke Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda BiH, te vrši usaglašavanje sa Zakonom o premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 34/2006, 110/2008, 15/2010, 60/2011 - dr. zakon i 6/2012 - dr. zakon), Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012, 14/2014 - odluka US, 44/2015, 39/2016 - odluka US i 100/2017) i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović je, obrazlažući ovo zakonsko rješenje, naglasio da su izmijenjene i odredbe kojima se definiše pojam vjerodostojne isprave.

"Osnovni sudovi u Republici Srpskoj uputili su inicijativu Ministarstvu pravde za izmjenu Zakona o izvršnom postupku, koja se odnosi na odredbe člana 29.ovog zakona, kojim se definiše pojam vjerodostojne isprave, na način da se kao vjerodostojna isprava, pored navedenog, propiše i račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu",naveo je ministar Kasipović.

Predloženo rješenje će rasteretiti osnovne sudove u Republici Srpskoj za oko 16.000 tužbi godišnje u parničnim predmetima, neće uticati na umanjenje budžeta Republike Srpske niti će iziskivati veća novčana davanja za plaćanje sudskih taksi jer navedene izmjene prate i konkretna rješenja u Nacrtu zakona.

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014 i 5/2017 - odluka US)

Vjerodostojna isprava

Član 29

(1) Izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja određuje se i na osnovu vjerodostojne isprave.

(2) Vjerodostojna isprava je, prema ovom zakonu, mjenica i ček s protestom i povratnim računom ako su potrebni za zasnivanje potraživanja i računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuke vode, toplotne energije i odvoz smeća.

(3) Vjerodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni tražilac izvršenja i izvršenik te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze.

Izvor: http://www.bosna-forum.eu

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]