BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
By libomer
#3271
Sa stranice uprave za indirektno oporezivanje:

Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15),
koji član se primjenjuje od 25.04.2018. godine, propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja
uvoznih i izvoznih dažbina (carinske povlastice).

Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina
(„Službeni glasnik BiH“, broj 24/18) propisuju se uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje
od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim
članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i ograničenja u pogledu raspolaganja
robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina oslobađa se:
  • Oprema koja predstavlja ulog stranog lica
  • Oprema za proizvodnju
    ...
-----------------------------------------------------------------------------------

Službeni glasnik BiH, broj 24/18

Na osnovu člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15)
i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora
Uprave za indirektno oporezivanje, na 131. sjednici održanoj 30. januara 2018. godine i 136. sjednici
održanoj 20. marta 2018. godine, donijelo je


ODLUKU

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA

...

GLAVA II - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

...

Odjeljak B. Oprema za proizvodnju

Član 6.
(Oprema za proizvodnju)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini,
koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno
osuvremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost
(član 207. tačka a) alineja 2) Zakona).


Pitanje:

Da li ova odluka važi i za obrt, tj.
da li je i obrt, konkretno, proizvodnja namještaja,
"neposredna proizvodna djelatnost" ?

Nigdje nisam našao definiciju neposredne proizvodne djelatnosti,
a u odluci se detaljno ne definiše vrsta preduzeća na koje se odluka odnosi ili ne odnosi.

Gdje sam pitao, ostao sam bez odgovora,
ili je odgovor negativan, jer obrt ne može poslovati sa inostranstvom.

Obrtu nije dozvoljen uvoz i izvoz kao poslovanje,
kao prodaja i kupovina proizvoda,
ali, uvoz opreme za proizvodnju, to nije.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]