BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#1429
Uvjeti za punovažnost braka

5.Osobna prava i dužnosti bračnih partnera

Član 30.
(1) Bračni partneri ravnopravni su u braku.
(2) Bračni partneri dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati.
(3) Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja.
(4) Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici.

Član 31.
Budući bračni partneri mogu se sporazumjeti da će nakon sklapanja braka:
a) svaki bračni partner zadržati svoje prezime;
b) kao zajedničko prezime uzeti prezime jednoga od njih;
c) kao zajedničko uzeti prezimena oba bračna partnera, o čijem će se redoslijedu sporazumjeti;
d) svaki od njih ili samo jedan bračni partner svom prezimenu dodati prezime drugog bračnog partnera;
e) svaki od njih ili samo jedan bračni partner prezimenu bračnog partnera dodati svoje prezime.

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]