BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4581
Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u vrijeme neradnih dana i dana državnih praznika

Član 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18);

Zaposleniku pripada naknada osnovne plate srazmjerno vremenu trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, uvećana za propisani postotak u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pa i kada je zaposleniku za vrijeme trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, poslodavac isplaćivao dnevnice za službeno putovanje.Iz obrazloženja:

Odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, propisano je, da u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog ili rada u dane državnih praznika, zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, ima pravo na naknadu osnovne plate srazmjerno vremenu trajanja toga rada, uvećanom za postotak kako slijedi: a) prekovremeni rad 25%; b) rad u neradne dane 25%; c) noćni rad 30% i d) rad nedjeljom i rad u dane državnih praznika 35%.

Odredbom člana 6. Ugovora o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je zaključen između tužitelja i tužene, ugovoreno je da će tužitelj poslove svog radnog mjesta obavljati u punom radnom vremenu, u trajanju 40 (četrdeset) sati sedmično, raspoređenih u pet (5) radnih dana sedmično, osam (8) sati dnevno.

Iz nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, te priloženih isprava, proizlazi, da je radno vrijeme tužitelja, kao zaposlenika tužene, regulisano Ugovorom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i da je raspoređeno u pet radnih dana sedmično. Iz službenih evidencija (šiht listi), kao i platnih listi tužitelja, proizlazi da je tužitelj u spornom razdoblju od 01.03.2015. godine do 28.02.2018. godine, imao evidentiran rad subotom ......

Nadalje je utvrđeno, da je tužitelj imao evidentiran i rad nedjeljom tokom rada, koje tužena nije obračunala niti isplatila ...........


Tužitelju za sporo razdoblje nije obračunat i isplaćen rad u dane državnih praznika...

S obzirom na ovako utvrđeno činjenično stanje, koje nije dovedeno u sumnju ni žalbenim navodima tužene, tužitelju, i po shvatanju drugostepenog suda, pripada naknada osnovne plate, srazmjerno vremenu trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, uvećanom za propisani postotak, u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, sve u iznosima kako je to vještak obračunao, a na koji obračun stranke nisu imale primjedbi.

Neosnovano tužena u žalbi ističe da tužitelju ne pripada navedena naknada iz razloga što mu je tužena za vrijeme prekovremenog rada, rada u neradne dane i državne praznika, isplaćivala dnevnice za službeno putovanje.

Naime, dnevnice za službeno putovanje se isplaćuju zaposlenom kao naknada za povećane troškove koje zaposleni ima tokom službenog putovanja (troškovi ishrane i smještaja), pa njihova isplata ne isključuje pravo tužitelja na naknadu uvećane osnovne plate, za rad u neradne dane i dane državnih praznika.

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 028038 19 Gž od 16.09.2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]