BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2360
Utvrđen Nacrt zakona o zastupanju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju
10.04.2018.

Vlada Federacije BiH je razmatrala Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.

Kako je riječ o pitanju u čijem rješavanju svoje obaveze imaju i drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH, u što kraćem roku će biti zatraženo mišljenje svih kantona, Saveza gradova i opština i MMF-a.

Sagledavši stanje i potrebe demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, a imajući prije svega u vidu zahtjeve demobilisanih branilaca i drugih boračkih kategorija, iskazane na sastancima u svim kantonima, ocjenjeno je da je nužno donošenje zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Do tada, kako je zaključeno, Federalna vlada će odmah početi da radi na rješavanju pitanja koja su, prema razmatranom tekstu Prednacrta zakona, nesporno u nadležnosti Vade Federacije BiH.

Tako je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Prema ovoj uredbi pravo na osnovno osiguranje će moći ostvariti demobilisani branilac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani branilac starija od 50 godina.

Uz ovo, Ministarstvo je zajedno s Federalnim zavodom za zapošljavanje, zaduženo da odmah aktivira i stavi u proceduru projekte i programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.

Hitna obaveza, po zaključku, je da resorno federalno ministarstvo pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta sa troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih pet godina.

Vlada Federacije BiH je još jednom podržala, kao potpuno opravdan, zahtjev demobilisanih branilaca za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika boračko invalidske zašitite i naložila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, da do slijedeće sjednice, predloži modele objave ovog dokumenta.

Istovremeno, još jednom je pozvala kantone koji to nisu uradili, da u što kraćem roku završe unošenje podataka u Jedinstveni registar, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Ovaj propis uređuje poslove i djelatnost zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uslove za izdavanje i prestanak važenja ovlaštenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad ovom djelatnošću.

Suštinska razlika novog zakona u odnosu na sadašnji je u tome što su sada razgraničeni poslovi zastupanja od posredovanja u osiguranju.

Kao novina uređeno je i da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu s propisima koji uređuju osnivanje, djelatnost i poslovanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, kao i da zastupaju više društava za osiguranje istodobno u istim vrstama osiguranja, na temelju pisane saglasnosti zastupanih društava za osiguranje.

Prošireni su kriteriji za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, da bi osobe koja obavljaju posredovanje, na stručniji i kvalitetniji način, mogle odgovoriti zahtjevima klijenata. Preciznije je definisana i provizija društava za posredovanje, a period na koji se registruje zastupnik i posrednik produžen je s dvije na četiri godine.

Smanjen je iznos osnivačkog kapitala za društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa 200.000 na 50.000 KM, a povećana je osigurana svota za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti posredovanja u osiguranju sa 400.000 na 600.000 KM po svakom odštetnom zahtjevu, te 960.000 KM za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

http://www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]