BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#30
USVOJENJE

- Usvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojenika.
- Usvojenje se može zasnovati kao potpuno i nepotpuno:
Potpuno usvojenje
­ Potpuno se može usvojiti dijete do 10 godina života.
­ Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, maćeha i očuh djeteta koje se usvaja, a mogu i vanbračni partneri koji žive najmanje 5 godina u vanbračnoj zajednici.
­ Potpunim usvojenjem se između usvojioca, njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasniva odnos srodstva jednak krvnom srodstvu. Potpunim usvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti između usvojenika i njegovih krvnih srodnika.
Nepotpuno usvojenje
­ Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18 godine života. Za usvojenje djeteta starijeg od 10 godina potreban je njegov pristanak.
­ Nepotpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, ili jedan uz pristanak drugog, a mogu i vanbračni partneri koji žive najmanje 5g.. u vanbrač. zajednici.
­ Nepotpunim usvojenjem nastaju između usvojioca s jedne stane te usvojenika i njegovih potomaka s druge strane prava i dužnosti koja prema zakonu postoje između roditelja i djece. Nepotpuno usvojenje ne utiče na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima.
- Postupak usvojenja je postupak upravnih organa – Centra za socijalni rad.
- Dijete ima pravo znati da je usvojeno. Usvojioci su dužni upoznati dijete da je usvojeno najkasnije do njegove 7. godine života, odn. odmah nakon usvojenja ako je dijete starije od 7. godina.
- Ko se ne može usvojiti:
1) srodnik po krvi u pravoj liniji ni brat ni sestra.
2) dijete prije isteka 3 mjeseca od njegovog rođenja.
3) dijete maloljetnih roditelja, izuzetno ovo se dijete može usvojiti po isteku 1 god. od njegovog rođenja ako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja.
4) dijete čije su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po isteku 3 mjeseca od njegovog napuštanja.
- Ko može biti usvojilac:
1. Usvojitelj može biti državljanin BiH.
2. Usvojitelj može biti i strani državljanin ako je usvojenje u interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u BiH. U ovom slučaju potrebno je odobrenje nadležnog federalnom organa za poslove socijalne zaštite.
3. Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je strarija od usvojenika najmanje 18 godina.
4. Ako postoje posebno opravdani razlozi usvojilac može biti i osoba starija od 45 godina ali dobna razlika između usvojioca i usvojenika ne smije biti veća od 45 godina.
- Ko ne može usvojiti:
1. Osoba kojoj je oduzeto roditeljsko pravo.
2. Osoba koja je ograničeno poslovno sposobna.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]