BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1318
Usvojen nacrt zakona o Bankama Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o bankama RS i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS. U izradi ovih zakona su, osim ministarstva finansija, učestvovali i predstavnici Agencije za bankarstvo RS, banaka i drugih relevantnih instuticija iz finansijskog sektora.

Cilj donošenja novog zakonskog okvira jeste stvaranje zakonskih pretpostavki za podizanje nivoa otpornosti pojedinačne banke i cjelokupnog bankarskog sistema, kako bi kapitalno ojačane banke pružile veću podršku realnom sektoru i obezbijedile zaštitu interesa deponenata.

Novim zakonom prihvaćena su najnovija rješenja iz direktiva Evropske unije prilagođena stepenu razvijenosti domaćeg bankarskog sektora, uobzirena su pozitivna praksa zemalja iz okruženja i prijedlozi dati kroz pruženu tehničku pomoć Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Osim uvođenja strožijih kapitalnih zahtjeva, unapređenja korporativnog upravljanja i sistema upravljanja rizicima u bankama, uređenja kupoprodaje plasmana što doprinosi rješavanju problema naplate nekvalitetnih kredita, te uspostavljanja nadzora nad bankarskim grupama na konsolidovanoj osnovi, posebnu novinu usvojenog zakona predstavljaju odredbe kojima se uređuje restrukturiranje banaka.

U skladu sa principima i načelima restrukturiranja banaka utvrđenim relevantnim direktivama Evropske unije i dobrom međunarodnom praksom, Nacrtom zakona o bankama RS se, takođe, uspostavlja efikasan i fleksibilan mehanizam za rješavanje slučajeva banaka koje imaju problema u svom poslovanju. Pomenutim mehanizmom obezbjeđuje se poptuna zaštita osiguranih depozita, ograničava trošenje budžetskih sredstava za spasavanje banaka i uspostavlja pravilo da gubitke, u slučaju finansijskih teškoća, prvo snose akcionari banke.

Kao preventivne mehanizme zakon uvodi obavezu izrade planova oporavka od samih banaka i posebne mjere rane i brze intervencije Agencije za bankarstvo RS kao supervizora, u cilju sprečavanja širenja problema i očuvanja finanasijske stabilnosti uz najmanje moguće troškove.

Radi usaglašavanja sa novim Zakonom o bankama, izmijenjen je i dopunjen Zakon o Agenciji za bankarstvo RS, kojim su uvedena dodatna ovlašćenja i nadležnosti Agencije za bankarstvo RS, posebno u postupku restrukturiranja banaka. Takođe, propisuju se detaljniji kriterijumi za izbor članova Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije, kao i predviđa formiranje u okviru Agencije Odbora za nadzor i Odbora za restrukturiranje banaka.

www.bosna-forum.eu
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja