BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5536
USLOVI ZA OBAVLJANJE POSEBNIH OBRTA
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 38 stav 3

Za obrte čija je djelatnost propisana posebnim zakonom potrebno je odobrenje od strane nadležnog organa, dok su posebni obrti svrstani u srodne djelatnosti te se obavljaju pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisom u čijoj nadležnosti je uređivanje odgovarajuće djelatnosti koja se registruje kao obrt.

"Imajući u vidu da novim Zakonom nije izvršena podjela obrta na posebne i vezane, da li prestaje obaveza nadležne službe za uslovljavanjem saglasnosti od nadležnih organa za obrte koji su se ranije svrstavali u posebne?

Odgovor na pitanje sadržan je u članu 38. stav 3. što znači da će i dalje za obrte čija je djelatnost propisana posebnim zakonom trebati odobrenje od strane nadležnog organa a tzv. posebni obrti su u skladu sa članom 2. tačka f) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021) i člana 38. svrstani su u srodne djelatnosti tako će se i dalje, kao što je i propisano obavljati pod uslovima i na način utvrđen posebnim propisom u čijoj nadležnosti je uređivanje odgovarajuće djelatnosti koja se registruje kao obrt."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, br. 07-17-793/21(3) od 4.10.2021. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]