BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
User avatar
By pravnik
#334
UREĐENJE MEĐA

Sud uređuje među između susjednih parcela (ranije je bilo u vlasništvu pacele) ukoliko su međašni znaci uništeni, oštećeni ili pomjereni. Sud prvo zakazuje ročište u sudu radi mogućnosti sporazumnog dogovora, a ako to nije moguće, zakazuje ročište na licu mjesta, uviđaj i poziva vještaka i geometra.

Načini uređenja međa:
1. Uređenje međa po jačem pravu - ako se radi o spornoj međešnoj površini u vrijednosti spora male vrijednosti (do 3.000 KM).
2. Prema posljednjem mirnom posjedu (u praksi uglavnom ne fumcioniše jer obično svaki od njih trvrdi da je bio u posljednjem mirnom posjedu).
3. Po pravičnosti (kada se sporna međašna površini podijeli po pola).
4. Po katastarskim mapama - ako su stranke saglasne.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]