BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By Lega
#3895
UREDBA O VRAĆANjU CIJENA NA PRETHODNI NIVO
("Sl. glasnik RS", br. 25/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske.

Član 2

Vlada Republike Srpske kao mjeru neposredne kontrole cijena iz člana 1. ove uredbe za pojedine proizvode propisuje vraćanje cijena na prethodni nivo, koje su zatečene u prometu i važile na dan 5.3.2020. godine.

Član 3

Mjere neposredne kontrole iz člana 2. ove uredbe odnose se na sljedeće proizvode:

1) sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica,

2) mlijeko i mliječni proizvodi,

3) jaja, i proizvodi od jaja,

4) šećer,

5) so za ljudsku ishranu,

6) riža,

7) tjestenina,

8) sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine,

9) voće i povrće,

10) mesne konzerve,

11) riblje konzerve,

12) voda za piće,

13) jestivo ulje,

14) svinjska mast, maslac, maslo i margarin,

15) formule za dojenčad i formule nakon dojenja,

16) prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,

17) dodaci ishrani,

18) hrana za posebne medicinske potrebe,

19) hrana pogodna za lica netolerantna na gluten,

20) pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle,

21) higijenski ulošci,

22) deterdžent za veš,

23) deterdžent za suđe,

24) sapun,

25) sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrovani alkohol),

26) toaletni papir,

27) pasta za zube,

28) zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća,

29) zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele,

30) zaštitne maske - hirurške,

31) zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3 i

32) posteljina i ostali veš za zdravstveni sistem.

Član 4

Trgovci na veliko i na malo obavezni su da za proizvode iz člana 4. ove uredbe primijene cijene zatečene u prometu na dan 5.3.2020. godine.

Član 5

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 6

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj trgovac kao privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ako postupa suprotno odredbi člana 4. Uredbe.

(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM.

(3) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i trgovac kao preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

(4) Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja