BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4275
Uračunavanje doprinosa i poreza na platu u vrijednosti spora

Doprinosi na platu i porezi na dohodak uzimaju se u obzir pri određivanju vrijednosti spora samo ukoliko čine glavni zahjev.

Iz obrazloženja:

Pri odlučivanju o troškovima spora, drugostepeno vijeće je kao vrijednost spora utvrdilo zbir zahtjeva nematerijalne i materijalne štete, pri čemu se materijalna šteta odnosi samo na vrijednost plate, ali ne i doprinosa i poreza, kako je to pogrešno označeno u tužbi i kako je prvostepeni sud nekritički prihvatio. Naime, doprinosi na platu i porezi na dohodak su akcesorna prava koja se potražuju uz platu, a kako u konkrentom sporu ne čine glavni zahtjev, to se prema odredbi člana
256. stav 3. u vezi sa stavom 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, ne uzimaju u obzir pri određivanju vrijednosti spora.

(Presuda Apelacionog vijeća Suda BiH broj: S1 3 P 025163 18 Gž od
03.07.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]