BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#149
UPRAVLJANJE I UNOVČAVANJE STEČAJNE MASE:

Stečajni upravnik je dužan da sastavi popis predmeta stečajne mase. Povjerioci u tom slučaju, nakon o obavještavanja o otvaranju stečajnog postupka, prijavljuju svoja potraživanja stečajnom sudu.
Stečajni upravnik nakon upoznavanja sa potraživanjima povjerilaca mora da se izjasni koja potraživanja priznaje ili osporava u cjelosti ili djelimično.
Ako se nekog povjerioca potraživanje ospori onda se takav povjerilac upućuje na parnicu da se utvrdi osnovanost njegovog potraživanja. Rok za pokretanje parnice je 30 dana od dana ročišta na kome se vrši ispitivanja potraživanja. Taj rok je prekluzivan.

REORGANIZACIJA
­ To je posebni pravni institut kojim se dužniku ne samo omogućava da preživi nego i da ozdravi kako bi mogao poslovati.
­ Po novom zakonu nema mogućnosti prodaje dužnika kao pravne osobe, a nema ni brisanja prisilne nagodbe.
­ Reorganizacija počiva na načelu privatne autonomije. Pokreću je stečajni dužnik i stečajni upravnik a o njoj odlučuju povjerioci. Uloga suda je potvrđujuća i nadzorna.
­ Reorganizacija se provodi na osnovu stečajnog plana koji predstavlja izraz volje učesnika u postuoku a koji potvrđuje stečajni sudija.
­ Stečajni plan se sastoji od pripremne osnove i osnove za sprovođenje.
­ Stečajni dužnik može podnijeti stečajni plan zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka.
­ Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni plan ima pravo podnijeti stečajni upravnik, ali i stečajni dužnik.
­ Na skupštini povjerilaca stečajnom upravniku može biti naložena izrada stečajnog plana u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.
­ Kada se donese stečajni plan, stečajni - sudija ga potvrđuje ili odbacuje.
­ Ako stečajni sudija utvrdi da je stečajni plan podoban, on ne donosi nikakvo rješenje o tome i postupak po stečajnom planu se nastavlja konkludentno.
­ Međutim, stečajni sudija može i da odbaci stečajni plan:
1) ako stečajni plan ne poštuje propise o postupku podnošenja ili propise o sadržaju plana,
2) ako nema izgleda da ga povjerioci prihvate i
3) ako je očigledno da se ne mogu ostvariti prava iz stečajnog plana.
­ Na rješenje o odbačaju stečajnog plana dozvoljena je žalba u roku od 8 dana.

Izvor: www.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]