BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4099
UPOZORENjE PRED OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEOPRAVDANOG ODSUSTVOVANjA SA RADA
Zakon o radu

član 97

U slučaju neopravdanog odsustva sa posla od strane zaposlenog poslodavac je u obavezi da mu izda pisano upozorenje o namjeri otkazivanja ugovora o radu, za slučaj da se taj prestup ponovi, te je stoga poslodavac ovlašten da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji prestup opisan u upozorenju ponovi u roku od pola godine, ali ne i ako načini drugi lakši prestup.

"Može li poslodavac radnicima, u skladu sa pravilnikom o radu, obračunati plaću za broj provedenih sati na poslu, imajući u vidu neopravdane izostanke na poslu? Također, zatraženo je mišljenje da li je poslodavac, pored takvog obračuna plaće, u obavezi da radniku izda i pisano upozorenje kao sankciju koja može dovesti do otkaza ugovora o radu radniku, ako istu ponovi u narednih šest mjeseci.

(...)

... odredbom člana 97. stav 4. Zakona o radu (Sl. novine FBiH, br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) propisano da se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu utvrđuju vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana (teži i lakši prijestupi odnosno povrede radnih obaveza iz ugovora o radu). U st. 2. i 3. iste odredbe propisano je da se u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu ne može otkazati bez prethodnog pisanog upozorenja radniku. Pisano upozorenje sadrži opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca.

Shodno navedenom, kada su u pitanju lakše povrede radne obaveze, Zakon propisuje postupak koji podrazumijeva da se radniku prije otkazivanja ugovora o radu izdaje prethodno pisano upozorenje koje, između ostalog, sadrži izjavu poslodavca o namjeri otkazivanja ugovora o radu u slučaju da se prijestup ponovi u pomenutom roku. Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, mišljenja smo da bi poslodavac mogao otkazati ugovor o radu bez poštivanja otkaznog roka, samo ukoliko bi radnik u roku od šest mjeseci ponovio prijestup ili povredu radne obaveze koja je opisana u upozorenju, ali ne i neki drugi lakši prijestup ili lakšu povredu radne obaveze iz ugovora o radu."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3209/19(2) od 16.12.2019. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]