BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1178
Uloga Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ustanovljena je u julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Evropske komisije.

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u decembru 2009. godine, njen naziv je promijenjen u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom Savjeta Evropske unije iz jula 2011, ovlašćenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Evropske unije obavlja jedna osoba. U septembru 2011. godine, mjesto šefa Delegacije EU i EUSR preuzeo je ambasador Peter Sorensen. Usljed toga, Delegacija i Kancelarija EUSR zajedno funkcionišu kao „jedan glas“ na terenu.

Delegacija EU

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od više od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
vođenje pregovora u skladu sa njenim mandatom.

Funkcioniše pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promoviše interese EU koji su ugrađeni u zajedničkim politikama koje, između ostalog, obuhvataju spoljne poslove i bezbjednosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, životnu sredinu, saobraćaj, zdravstvo i bezbjednost. Igra ključnu ulogu u realizaciji spoljne finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije

Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) dobio je mandat od Savjeta Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: „Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, sa ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multinacionale BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu”.

EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, sa ciljem obezbjeđivanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta – naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora bezbjednosti.

EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU sa javnošću u Bosni i Hercegovini i učešće u daljim kretanjima u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda. EUSR izvještava Savjet Evropske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 28 država članica, preko visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije.

Delegacija Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini imaju terenska predstavništva u Banjaluci, Brčkom i Mostaru.

Sve informacije o mandatu EUSR možete naći ovdje

www.bosna-forum.eu

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]