BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#44
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

­ Ovo je dvostranoobvezujući ugovor.
­ Kod darovnog ugovora lica se za života ostavioca upisuju u zemljišnu knjigu a ovdje stvar prelazi u vlasništvo tek nakon smrti ostavioca.
­ To je ugovor kojim se jedan ugovarač obavezuje da izdržava doživotno drugog ugovarača ili neko treće lice, a drugi se ugovarač obavezuje da mu u slučaju smrti ostavlja svu svoju imovinu.
­ Ovaj ugovor mora biti sastavljen u pisanoj formi i ovjeren od notara.
­ Šta se smatra izdržavanjem:
a) davalac izdržavanja se obavezao da sa primaocem izdržavanja zajedno živi,
b) obaveza jednog ugovorača da će čuvati i paziti drugog,
c) obrađivati njegovo imanje i
d) poslije smrti ga sahraniti.
­ Ovaj ugovor se može raskinuti:
a) sporazumom,
b) ako je ugovorena zajednica života – zbog teškog poremećaja odnosa kada zajednički život postane nepodnošljiv,
c) neizvršavanje ugovora – duga strana ima pravo tražiti raskid ugovora.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Last bumped by pravnik on Sun Oct 04, 2015 10:10 am.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja