BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#44
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

­ Ovo je dvostranoobvezujući ugovor.
­ Kod darovnog ugovora lica se za života ostavioca upisuju u zemljišnu knjigu a ovdje stvar prelazi u vlasništvo tek nakon smrti ostavioca.
­ To je ugovor kojim se jedan ugovarač obavezuje da izdržava doživotno drugog ugovarača ili neko treće lice, a drugi se ugovarač obavezuje da mu u slučaju smrti ostavlja svu svoju imovinu.
­ Ovaj ugovor mora biti sastavljen u pisanoj formi i ovjeren od notara.
­ Šta se smatra izdržavanjem:
a) davalac izdržavanja se obavezao da sa primaocem izdržavanja zajedno živi,
b) obaveza jednog ugovorača da će čuvati i paziti drugog,
c) obrađivati njegovo imanje i
d) poslije smrti ga sahraniti.
­ Ovaj ugovor se može raskinuti:
a) sporazumom,
b) ako je ugovorena zajednica života – zbog teškog poremećaja odnosa kada zajednički život postane nepodnošljiv,
c) neizvršavanje ugovora – duga strana ima pravo tražiti raskid ugovora.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Last bumped by pravnik on Sun Oct 04, 2015 10:10 am.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]