BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By delboj
#3321
Poštovani,

Po članu 71. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture i Republike Srpske za sporna pitanja i tumačenje odredbi tog ugovora nadležna je komisija sastavljena od po tri člana sindikata i nadležnog ministarstva. U ministarstvu su mi dali adresu na koju sam poslao sporna pitanja, ali upozorili su me da se boje da ću dugo čekati odgovor te komisije. Rekli su mi da priložim mišljenje pravne službe sindikata da za tehnološki višak kao nastavnik jednog predmeta imam pravo da se bodujem i za drugi nastavni predmet za koji sam verifikovan, iako sam taj predmet predavao samo prije 6-7 godina po drugom ugovoru na određeno, ali da zakonskim propisima nije predviđeno da se daje prednost ljudima koji sad predaju taj predmet (jer tamo kaže da u školi dolazi do smanjenja norme i da se boduju radnici koji su izgubili normu, ne dolazi do smanjenja u okviru jednog predmeta).

Koliko sam shvatio, odluke te komisije su obavezujuće za poslodavca. Međutim, mene sad zanima šta se dešava ako taj odgovor stigne kasno, da li može retroaktivno da se primijeni ta odluka komisije? I šta se dešava po isteku Posebnog kolektivnog ugovora, mislim da će to biti 25. avgusta, a ako se ne potpiše novi? Kakve se odredbe onda primjenjuju? A ako se potpiše novi, da li automatski do kraja avgusta, odnosno početka nove školske godine moraju da se primijene eventualno neke nove povoljnije odredbe po pitanju tehnološkog viška (ili isto tako nepovoljnije)? Problem je što izgleda ne postoji rok za odgovor te komisije.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]