BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1507
Troškovi potrebni radi vođenja parnice

Prijedlog za donošenje dopunskog rješenja o troškovima podnesen istovremeno i iz istih razloga iz kojih je izjavljena žalba, nema karakter troškova potrebnih za vođenje parnice.

Iz obrazloženja:


Podneskom je tužitelj zahtijevao donošenje dopunskog rješenja o troškovima jer je sud u osnovnom rješenu propustio odlučiti o troškovima nastalim nakon donošenja presude i troškovima drugostepenog postupka, te zahtijeva nadoknađivanje troškova podneska o kojem je sud donio odluku. Međutim, istog dana tužitelj je izjavio žalbu na rješenje čiju dopunu zahtijeva drugim podneskom. Uvidom u prijedlog i žalbu utvrđeno je da se u oba podneska zahtijeva nadoknađivanje istih troškova, s tim što su navodi žalbe prošireni u pogledu visine naknada za svaku pojedinu radnju. Stoga prijedlog za donošenje dopunskog rješenja podnesen istovremeno i iz istih razloga iz kojih je izjavljena žalba, nema karakter troškova potrebnih za vođenje parnice, te je prema zaključku drugostepenog vijeća neopravdano dosuđen dopunskim rješenjem.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 016700 16 Gž 2 od
03.06.2016. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]