BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1507
Troškovi potrebni radi vođenja parnice

Prijedlog za donošenje dopunskog rješenja o troškovima podnesen istovremeno i iz istih razloga iz kojih je izjavljena žalba, nema karakter troškova potrebnih za vođenje parnice.

Iz obrazloženja:


Podneskom je tužitelj zahtijevao donošenje dopunskog rješenja o troškovima jer je sud u osnovnom rješenu propustio odlučiti o troškovima nastalim nakon donošenja presude i troškovima drugostepenog postupka, te zahtijeva nadoknađivanje troškova podneska o kojem je sud donio odluku. Međutim, istog dana tužitelj je izjavio žalbu na rješenje čiju dopunu zahtijeva drugim podneskom. Uvidom u prijedlog i žalbu utvrđeno je da se u oba podneska zahtijeva nadoknađivanje istih troškova, s tim što su navodi žalbe prošireni u pogledu visine naknada za svaku pojedinu radnju. Stoga prijedlog za donošenje dopunskog rješenja podnesen istovremeno i iz istih razloga iz kojih je izjavljena žalba, nema karakter troškova potrebnih za vođenje parnice, te je prema zaključku drugostepenog vijeća neopravdano dosuđen dopunskim rješenjem.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 016700 16 Gž 2 od
03.06.2016. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]