BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4434
Tölle protiv Hrvatske

Povreda člana 10. EK - Hrvatski sudovi povrijedili pravo na slobodu izražavanja gđi Tölle jer nisu dostatno i kvalitetno obrazložili svoje presude niti su vodili računa o konvencijskom pravu.

Podnositeljica zahtjeva predsjednica je Autonomne ženske kuće Zagreb, kojoj se radi pružanja podrške i pomoći obratila C.O. Nakon što je C.O. s kćeri odselila u inozemstvo, u dnevnim novinama objavljen je intervju s njenim suprugom D.O., u kojem je naveo da je Autonomna ženska kuća odgovorna za otmicu njegove kćeri. Istog dana, podnositeljica je pozvana u radijsku emisiju, u kojoj je ukazala na radnje koje je ta nevladina organizacija poduzela u tom slučaju i D.O.-a nazvala zlostavljačem svoje supruge. Zbog navedene izjave protiv podnositeljice je vođen kazneni postupak u kojem je osuđena za uvredu.

Sud je u presudi naveo da domaći sudovi nisu iznijeli relevantne i dostatne razloge za miješanje u slobodu izražavanja podnositeljice zahtjeva, niti su vodili računa o načelima i kriterijima iz prakse Europskog suda za postizanje pravične ravnoteže između slobode izražavanja i prava na poštovanje privatnog života. Sud je posebno naglasio da domaći sudovi nisu uzeli u obzir činjenicu da je podnositeljica dajući spornu izjavu, koristila svoje pravo odgovora na ozbiljnu optužbu protiv organizacije čija je predsjednica, te da nisu proveli test razmjernosti kako bi ocijenili kontekst u kojem je sporna izjava dana i njenu činjeničnu osnovu. Time su prekoračili slobodu procjene koju imaju na temelju Konvencije i nisu postigli razumnu ravnotežu između mjera kojima je pravo podnositeljice na slobodu izražavanja bilo ograničeno i legitimnog cilja koji se time želio postići.

Stoga je Sud utvrdio do je došlo do povrede članka 10. Konvencije, te je podnositeljici dosudio 6.600,00 EUR na ime nematerijalne štete i 3.500,00 EUR na ime troškova. Uzimajući u obzir svoja utvrđenja vezana za povredu slobode izražavanja, Sud je smatrao nepotrebnim utvrđivati je li došlo do povrede prava na pošteno suđenje iz članka 6. Konvencije.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]