BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3101
SVRHA PRUŽANjA PODATAKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA
Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine

član 43 stav 2

Svrha pružanja podatka o nacionalnoj pripadnosti nosilaca pravosudnih funkcija jeste zadovoljavanje nacionalne zastupljenosti u organima pravosuđa, te ovaj podatak ne spada u krug zaštićenih ličnih podataka kada se koristi prilikom popunjavanja konkursne dokumentacije u cilju imenovanja na navedene funkcije.

"Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon) predstavlja osnovnu legislativu koja neposredno određuje obradu ličnih podataka, sa ciljem da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Član 4. Zakona propisuje principe obrade ličnih podataka koji, između ostalog, u stavu 1. tačka a) obavezuje kontrolora da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način, što podrazumijeva obradu ličnih podataka ukoliko je ona propisana zakonom.

Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007) u članu 43. stav 2., propisano je da Savjet prilikom donošenja odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija, primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojim se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih.

Dakle, navedenom zakonskom odredbom je utvrđen pravni osnov za obradu ličnih podataka o nacionalnoj pripadnosti nosilaca pravosudnih funkcija od strane Savjeta u svrhu da se zadovolji nacionalna zastupljenost u organima pravosuđa

Nadalje, Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 28/2000, 45/2006, 102/2009, 62/2011 i 100/2013) u članu 9. stav 2. propisano je da će nadležni javni organ u donošenju odluke da li je objavljivanje informacija opravdano javnim interesom, razmotriti okolnosti kao što su, (ali nisu ograničene na), svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, sudsku pogrešku, zloupotrebu vlasti ili nemar u vršenju službene dužnosti.

Dakle, obaveza je Savjeta kao javnog organa, pod čijom kontrolom su informacije o nacionalnoj pripadnosti nosilaca pravosudne funkcije, da ispita sve okolnosti datog slučaja, te da donese odluku u pogledu davanja tražene informacije.

Imajući u vidu činjenicu da su nosioci pravosudne funkcije, ujedno i nosioci javne funkcije, jasno je da isti ne mogu uživati zaštitu na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka u tom svojstvu. Stoga, saopštavanje podataka o nacionalnoj pripadnosti nosilaca pravosudnih funkcija ne bi trebalo biti ograničeno zaštitom njihove privatnosti u kontekstu konkursne procedure za imenovanje na tu funkciju."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 30.1.2018. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]