BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#141
SUPSIDIJARNA DRUŠTVA

- Supsidijarno društvo je društvo u kojem drugo društvo (većinsko društvo) ima većinu dionica ili udjela s pravom glasa.
- Vecinsko društvo može supsidijarnom društvu davati obavezujuća pismena uputstva, ako je to utvrđeno ugovorom između većinskog i supsidijarnog društva.
- Vecinsko društvo odgovara neograničeno solidarno za obaveze koje je supsidijarno društvo preuzelo postupajući u skladu s obavezujućim uputstvima većinskog društva. Supsidijarno društvo ne odgovara za obaveze većinskog društva.
- Dioničar i vlasnik udjela supsidijarnog društva ima pravo zahtijevati od većinskog društva naknadu gubitaka koje je pretrpio zbog izvršavanja obavezujućih uputstava vecinskog društva.
- Većinsko društvo odgovara neograničeno solidarno povjeriocima u postupku stečaja supsidijarnog društva, ako je stečaj prouzrokovan izvršavanjem obavezujućih uputstava vecinskog društva.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja