BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#141
SUPSIDIJARNA DRUŠTVA

- Supsidijarno društvo je društvo u kojem drugo društvo (većinsko društvo) ima većinu dionica ili udjela s pravom glasa.
- Vecinsko društvo može supsidijarnom društvu davati obavezujuća pismena uputstva, ako je to utvrđeno ugovorom između većinskog i supsidijarnog društva.
- Vecinsko društvo odgovara neograničeno solidarno za obaveze koje je supsidijarno društvo preuzelo postupajući u skladu s obavezujućim uputstvima većinskog društva. Supsidijarno društvo ne odgovara za obaveze većinskog društva.
- Dioničar i vlasnik udjela supsidijarnog društva ima pravo zahtijevati od većinskog društva naknadu gubitaka koje je pretrpio zbog izvršavanja obavezujućih uputstava vecinskog društva.
- Većinsko društvo odgovara neograničeno solidarno povjeriocima u postupku stečaja supsidijarnog društva, ako je stečaj prouzrokovan izvršavanjem obavezujućih uputstava vecinskog društva.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]