BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
#374
SUDSKA POLICIJA U Federaciji Bosne i Hercegovine
To je u FBiH ustavna kategorija, jer je u ustavu FBiH utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u FBiH u:
1) osiguranju informacija,
2) osiguranju prisustva svjedoka,
3) privođenju optuženih osoba,
4) održavanju reda u sudnici i sigurnosti suda, te
5) izvršavanju sudskih naloga.
Predsjednik Vrhovnog suda FBiH odgovoran je za upravljanje sudskom policijom.
Pored ustava, postoji i Zakon o sudskoj policiji.
Sudska policija može pomagati i tužilaštvima iz naprijed navedenih razloga, kao i ombudsmenima. Postoji sporazum između Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva o saradnji i podršci sudske policije tužilaštvima. Ombudsmanima sudska policija pomaže na njihov zahtjev.
Za sudsku policiju na nivou BiH odgovoran je Ministar pravde BiH.

Organizacija sudske policije u FBiH
Organizacija sudske policije u FBiH prati kantonalno uređenje FBiH.
Imamo 10 kantonalnih odjeljenja sudske policije i jedno na nivou FBiH.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]